В началото на 2010-2011 учебна година

Интересни събития

   Детска секция "Млад родолюбец" към Регионален клуб "Традиция"- гр. Нова Загора, учавства в откриването на старинна изложба по повод празника на града - 14 октомври  Петковден.

 

   Българинът тачи своите герои , "вехти войводи" и събития. Пази чиста родовата памет, като издирва и съхранява стари оръжия,  дрехи символи , нагръдни знаци. Разглежда с интерес спасени от ръждата и дървоядите старинни битови предмети и носии. Днешната изложба е в знак на обич и преклонение пред телата на великите Българи от миналото, за да ги помним завинаги.
                                  Помни миналото, пази настоящето, за да я има България !

 

 

***************************************************************************

По повод празника на Нова Загора -14 октомври се проведе Общински футболен турнир за ученици от началните училища.  Отборът на НУ "Любен Каравелов" се представи отлично.

 На 13.10.2010 година се състоя награждаване на участниците във футболните прояви. В отбора на НУ"Любен Каравелов" участваха следните ученици:

 1. Йордан Добромиров - 3б клас
 2. Иван Мочков - 3б клас
 3. Калоян Тачев - 3в клас
 4. Добри Здравков - 3в клас
 5. Симеон Динев - 3в клас
 6. Росен Петров - 3в клас
 7. Виктор Георгиев - 4а клас
 8. Георги Росенов - 4а клас
 9. Стоян Филипов - 4а клас
 10. Рафаил Георгиев - 4б клас
 11. Борис Стоянов - 4б клас
 12. Иван Миленов - 4б
 13. Мирослав Едрев - 4в клас
 14. Павлин Георгиев - 4в клас
 15. Стефан Димитров - 4в клас

 Учениците и треньорът г-н Панайотов получиха грамоти и отличия за:

    най-добър вратар - Мирослав Едрев от 4в клас

голмайстор - Стефан Димитров от 4в клас

 

     най-добър треньор - г-н  Панайотов учител по ФВС в НУ "Любен Каравелов"

 

Отборът спечели 9 точки. Класира се на 1 място и голова разлика 6:2.

                                                                   Снимки от турнира

 

***************************************************************************

  Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 30.09.2010г. от 17,30 часа в НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора  се учреди детски секция „Млад Родолюбец” към Национално Дружество „Традиция” Регионален Клуб гр. Нова Загора.

        

Целите на детската секция „Млад Родолюбец” са :

1. Чрез занятията в детската секция да обогатим представите на учениците, свързани с исторически и културни забележителности и личности в родния край, региона и родината.

2. Да формираме любов и уважение към защитниците на националните идеали, с цел запазване на културно историческото ни наследство..
.още...

 

">***********************************************************************************

МИЛИ ДЕЦА, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ КОЛЕГИ И СЪГРАЖДАНИ 

                                                            ПОКАНА

 

НА 31.09.2010г. ОТ 17,30 ЧАСА В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ДЕТСКА СЕКЦИЯ "МЛАД РОДОЛЮБЕЦ"... виж още

 

 

****************************************************************************************

На  21.09.2010г.  стартира програма „Училищен плод”,  по схема за предоставяне на плодове  и зеленчуци в учебните заведения.

 През следващата учебна година учениците ще получават два пъти в седмицата безплатно плод или зеленчук според сезона.

  Схемата изцяло отговаря на политиката на Европейския съюз за подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести. Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се прилага
за постигане на следните цели:
1. подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване
консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;
2. подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за
развитие на социално значими болести;
3. повишаване информираността на децата, учениците и техните родители, както и на
учителите за принципите за здравословно хранене;
4. стимулиране производството на плодове и зеленчуци в Общността.

  Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните
заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен
фонд "Земеделие" ежегодно в срок до 31 януари изготвят национална стратегия за
прилагане на схемата "Училищен плод". Националната стратегия за прилагане на схемата "Училищен плод" се изготвя в
съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7
април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на
плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в
учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ, L 94
от 2009 г.) и в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в
областта на градинарството, образованието и здравеопазването.

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a free websiteWebnode