ЕКИП

Преподаватели от НУ "Любен Каравелов"

 

Име , длъжност
 ИВАН СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ - ДИРЕКТОР
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
 
1. Красимира Михайлова - педагогически специалист  ПИГ
2. Добрина Иванова Овчарова - педагогически специалист              
3. Венелина Стефанова Шопова  - педагогически специалист          
4. Лина Борисова Димитрова- Златева - педагогически специалист   
5. Христинка Стойчева Динева - педагогически специалист      
6. Виолета Георгиева Цветанова  - педагогически специалист           
7. Динка Гинчева Чиликова  - педагогически специалист                   
8.  Митка Георгиева Болгурова - педагогически специалист               
9. Нели Иванова Енева - педагогически специалист                        
10. Добринка Георгиева Малчева - педагогически специалист          
11. Албена Енчева Колева  - педагогически специалист                    
12. Пенка Христова Калина- Колева - педагогически специалист       
13. Рада Стоянова Писарова  - педагогически специалист             
14. Росица Мангърова - педагогически специалист  / Хореография
15. Панайот Михайлов Панайотов - педагогически специалист /  физическо възпитание и спорт
16. Росица Иванова Василева - педагогически специалист  по английски език
17. Ивета  Митева - педагогически специалист 
18. Радмила Генчева Иванова  - педагогически специалист 
19. Радостина Димитрова Тенева - педагогически специалист
20. Яна Янева - педагогически специалист 
21. Стоянка Влаева - педагогически специалист 
22. Ивелина Атанасова - педагогически специалист 
23. Силвена Стоянова  - педагогически специалист 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1. Радостина Николаева Митева - счетоводител
2. Динка Русева Кючукова - ЗАТС
 
 
 

     ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

      1. Николай Севков Колев - р-к поддръжка

      2. Роза Янкова Йорданова

      3. Тинка Янкова Йорданова

      4. Пенко Желев Владиков - звено охрана

     

 

 

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a website for freeWebnode