ПРИЕМ 2016 - 2017 ГОДИНА

 Необходими документи за записване на ученици в 1 клас

 

    В първи клас може  да постъпи:

 • Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през  годината, в която навършва 7 години.
 • Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска   градина или подготвителен клас в училище.(От 2003 г. е задължително обучението на деца една година преди    постъпване в І-ви клас.) 
 • Изборът на училище се извършва от родителите на детето.

     Необходими документи

 • Заявление за записване (по образец на училището);

 • Копие от акта за раждане на детето;

 • Лична карта на родителя за справка;

 • Удостоверение за завършена подготвителна група/ подготвителен  клас;

 • Документи от личния лекар

 

    Родителят   подава   заявление за  записване   в   училище. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят представя лична карта за справка и получава входящ номер.

 •  От 1 до 15 юни 2016 година родителят прилага и удостоверението за завършена подготвителна група/ подготвителен клас.
 •  Приемът се извършва по реда на подаване на заявленията.
 •  Списъците с приетите деца се обявяват в училище.
 •  С родителите на записаните деца се провежда учителско- родителска среща. 

 

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a website for freeWebnode