УСПЕХИ и ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

 СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

 

 • Програма "Учене през целия живот" Секторна програма "Коменски" проект "Земята е нашия дом. Изучаваме миналото, грижим се за настоящето и бъдещето." на стойност 20 000 Е.

 • Проект "Почистване на битови отпадъци и озеленяване на част от градски парк"- 2000 година, сума 2 000 лева

 • Проект "Бъдеще без боклук"  към фондация "Природа назаем"- 2001 година

 • Проект "Изграждане на училищен Еко парк" към Министерството на околнота среда и водите - 2004 година, сума 2 000 лева

 • Проект "Училището желана територия на учениците", модул "Ритуализация"- 2008/2009 година , сума 39 000 лева

 • Проект "Енергиина ефективност" за саниране на училищни сгради - 2009година , сума 200 000 лева

 • Съвместен проект с EVN на тема "Енергия и околно среда" в рамките на проект "Енергийна ефективност в училищата "-2009 година

 •      Спечелен проект за европейско финансиране по секторна програма "Коменски" на стойност 20 000E - 2011 година

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ 2012 ГОДИНА

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ 2011 година

 

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ 2010 година

 • ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА- медал "Д. П. Сивков"

 • МАСЛЕНКА РУСЕВА - плакет "Д. П. Сивков"

 • ДОРА СТАМОВА - плакет "Д. П. Сивков"

 • РАДА ПИСАРОВА  - плакет "Д. П. Сивков"

 • ХРИСТИНКА ДИНЕВА  - плакет"Д. П. Сивков"

 • РАДМИЛА ИВАНОВА - значка на Нова Загора

 • ДОБРИНКА МАЛЧЕВА - значка на Нова Загора

НАГРАДЕНИ УЧИТЕЛИ 2009 година

 

 • Г- н Иван Цветанов- директор на НУ "Любен каравелов "- грамота "Неофит Рилски"- 2009 г., значка на Нова Загора - 2008г., Новозагорец на годината- 2002 г.

 • Пенка Калина - "Учител на годината " 2008 година / СБУ, почетно отличие "Неофит Рилски", медал "Д. П. Сивков", грамота НО-ФПЗС " Зелени Балкани "

 • Динка Чиликова - медал "Д. П. Сивков"

 • Панайот Панайотов- плакет "Д. П. Сивков"

 • Нели Енева - значка на Нова Загора

 • Лина Борисова  - значка на Нова Загора

 • Добрина Овчарова - значка на Нова Загора

 • Венелина Шопова - значка на Нова Загора

                             

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Make a free websiteWebnode