Училищен плод

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

Подробности: https://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=newsletter&area=1

Учениците от НУ "Любен Каравелов" се получават всеки ден пресни плодове и зеленчуци по Европейска схема "Училищен плод".Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод" са:

  • Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
  • Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора...

Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:

1. подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;

2. подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести;

3. повишаване информираността на децата, учениците и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене;

4. стимулиране производството на плодове и зеленчуци в Общността.

 Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Make a free websiteWebnode