СЕКТОРНА ПРОГРАМА  "Коменски"

    Към сайта

    През изминалата учебна 2010/2011 година г-н Иван Цветанов, г-жа Росица Василева и г-жа Добринка Малчева разработиха проект по Програма"Учене през целия живот", Секторна програма "Коменски" многостранни партньорства към Център за развитие на човешките ресурси.

 

      Резултатите бяха обявени в края на месец юни 2011. За наша най-голяма радост, проектът е оценен високо от Европейската комисия и НУ"Любен Каравелов"  получава европейско финансиране от 20 000 евро за осъществяване.

     Координатор на проекта е НУ"Любен Каравелов"- Нова Загора като наши партньори са училища от Испания, Полша, Турция и Румъния.  Договорът бе подписан в София на 24.08.2011 година, където бе проведено и обучение на настоящите бонефициенти.

https://plus.google.com/photos/113143347645423655385/albums/5646129005810427521?authkey=CPC_xt3HhMGOxwE

 

      Проектът е насочен към интеркултурен диалог между партньорите в и чрез  реализиране на заложените дейности. Стремежът на преподавателите е свързан с търсене на добри практики и идеи за развитие на творческия потенциал на учениците.

     Участието ни в този проект е чудесна възможност да се опознае добре културата на европейските страни и чрез знания за различията ни да се осъзнае собствената културна идентичност. Обмяната на опит с други европейски училища ще обогати социалните умения на учениците за интеграция в многообразната европейска общност.

 Пожелаваме си успех в това начинание!

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a website for freeWebnode