Кампания за събиране на отпадъци

   

На първа пролет 2013 година, наред с училищното тържество, се проведе художествено ателие на тема "Водата извор на живот". Третокласниците  с класен р-л г-жа Р. Писарова представиха своята изложба и интересни идеи за рециклиране на отпадъци.  В този ден, учениците от НУ "Любен Каравелов", г-н Иван Цветанов, г-жа Цветанова и г-жа Овчарова, ръководители на СИП Екология,  предадоха събрани батерии за рециклиране. Акцията бе обявена още в началото на стартирането на проекта. Надяваме се с активното си поведение  и разделно събиране на отпадъци да възпитаваме у учениците отговорно поведение и отношение към природните ресурси.

 

Национална кампания "За чиста околна среда - 2012 "

 

                              НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

         "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2012 ГОДИНА"

       ТЕМА: "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"

 

              ТЕМА НА ПРОЕКТА:   

              ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛАБОРАТОРИЯ

              В НУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. НОВА ЗАГОРА

                                 

               На 28 ноември 2012г. възпитаниците на НУ „Л.Каравелов” –гр. Н.Загора организираха КРЪГЛА МАСА на тема „Човек и природа”. Събитието е част от дейностите, свързани с проект, който е спечелен след провеждане на Националния конкурс на МОСВ и ПУДОС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2012 г”  на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”. Темата на проекта е „Изграждане на еколаборатория  в училището”.      

            В КРЪГЛАТА МАСА участваха ученици и учители от училището и техните партньори по проекта: ВИК-Н.Загора, Ловно рибарски съюз и Горско стопанство. Техни представители увлекателно запознаха малките ученици с предмета на дейността си, изнесоха любопитни данни и факти , споделиха своето виждане по екологичните въпросите и опазване на околната среда. Родител на четвъртокласничка благодари на преподавателите за грижите, които полагат и за екологичното възпитание,което малчуганите получават в НУ ”Л.Каравелов”. Участниците в СИП „Екология”, „Зелените детективи” и СИП „Щурче” изнесоха кратка литературно – музикална програма. Особено настроение внесе песента с екологична насоченост, която е по стихове на Дебора Костадинова – ученичка от IV’’a’’ клас и музика на г-жа Р.Иванова –ръководител на СИП „Щурче”.

          Директорът на училището – г-н Цветанов - поздрави малките еколози, пожела им ползотворна дейност, с помощта на новата еколаборатория и да продължават да работят все така ентусиазирано и всеотдайно.

 

 

 

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a website for freeWebnode