СИП Изобразително изкуство

  СИП Изобразително изкуство започва да съществува като кръжок още от самото създаване на нашето училище. Учениците участват в разнообразни прояви и увеличават своята колекция с грамоти и отличия.

СИП Изобразително изкуство с ръководител  г- жа Н. Енева има присъдени: 3 международни награди. Една в Битуля- Македония и две в Унгария "Приказният свят, в който живея" ; получена класова награда в конкурс към Министерство на отбраната "Аз видях бедата с очите си "; участие в конкурс "Аз и морето"; участие в 2 пленера - един в гр. Сливен "Как бих променил света ако бях вълшебник?"и др. Учениците откликват на проявите на Детска библиотека гр. Нова Загора , на обществения посредник г- н Бахов и на инициативите по повод празника на Нова Загора.

 

 

 

 

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Create a free websiteWebnode