100 ГОДИНИ - РОДНО УЧИЛИЩЕ

СТО ГОДИНИ ВЯРА, ПАМЕТ, ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ОГЪН...

   Начално училище"Любен Каравелов" - символ на духовния полет на редица поколония учители и ученици. Полет, който носи обещание за нови надежди, защото е съхранил светия завет на дедите ни "...Мечът завладява, а духът побеждава!..." Духът, който тръгва от скромната училищна сграда, който пие от две нежни учителски ръце.

   И ний растем - закърмени от люлката до зрелостта с имената на Кирил и Методии, на Йоан Екзарх и Константин Преславски, на Христо Ботев и Васил Левски, на Любен Каравелов. Славим ги и се прекланяме пред онзи паметен миг, в който за пореден път новозагорци отключиха душите си за знанието.

   Сто години под стряхата на училището се събират любознателни деца, окрилени от жаждата за мъдрост и вяра!

   Сто годни ние славим образа на онзи велик българин, станал патрон на училището и завещал на своите следовници неугасващия огън на възрожденските просветители - Любен Каравелов!

   Дълбок поклон пред големия български поет, писател, журналист, общественик, просветител и революционер!

 И поклон! За него - българския учител, защото той остава във времето. Храмът на знанието и доброто - училището  е негов! И в този храм той остава, за да възпитава и изгражда личности. Силен и всеотдаен, раздава на всяко идно поколение любов, ум, знания и просвета.

   Поклон пред десетките учители, работили и работещи в Начално училище "Любен Каравелов"!

   Дълбок поклон пред Любен Каравелов!

 

 

УЧИЛИЩЕ С ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ

   УЧИЛИЩЕТО! То е оня свещен свят, в който се събират надеждите на ученици, учители и родители, на цялата общественост от едно малко, тракийско градче. В източния край на Нова Загора израства обикновена сграда, която сега  издига стройна снага и привлича погледите отдалеч .Уютният двор с цветни лехи и храсти, фасадата в приятни цветове, крият зад скромния надпис НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" един живот, който вече сто години поддържа жив духа на знанието, на задружния живот и борбата за успехи по стръмния път на детското ограмотяване и съзряване.

   Училището! Нашето училище! То е храм на знание и мъдрост, на тревоги и радости, на надежди и очаквания! То е наш дом, в който приютяваме всеки ден ученици и живеем с техните детски настроения, светове от мечти, знания, навици, умения. За нас то не е просто сграда, а съсредоточение на упоритостта, трудолюбието и стремлението на всички...

 

  ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ - 100 ГОДИНИ НУ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

 Наградени личности с почетен плакет  на НУ"Любен Каравелов" за изключителен принос към развитието и живота на училището:

1. г-н Николай Грозев

2. г-ж Мария Ганева

3. отец Иван

4. г-жа Нели Енева

5. г-н Николай Севков

 

 

© Добринка Малчева НУ "Любен Каравелов" Нова Загора

Make a website for freeWebnode